Bilder från bilbrand på Södra allén i Örebro, polisen misstänker att den var anlagd.