Bonafide i Örebro

Bilder från Bonafide:s spelning på Kulturhuset i Örebro