Trafikolycka Rv50

Flera trafikolyckor inträffade på Rv50 i höjd med Åsbro under tisdagen, först så var det en olycka mellan en lastbil och en personbil och straxt efter så var det dags för ytterligare en lastbil att köra av den glashala vägen. Lyckligtvist så blev ingen skadat i någon av olyckorna.

Foto: mobilkamera genom fönster

Author: N´Sharp