Markoolio på Ritz

Bilder från Markoolio:s spelning på Ritz i Örebro