Med anledning av det inträffade i Stockholm så samlades runt 500 personer vid Engelbrektsstayn på Kärlekens torg, Stortorget i centrala Örebro för en fridfull manifestation.