Invigning av Openart

Bidspesial från invigningen av Openart 2015