Mordutredning i Örebro

Bilder från undersökningen av fyndet av en död kvinna i bostadsområdet Hjärsta i Örebro