Sprängning Holmen

  • holmen_1477
  • holmen_1479
  • holmen_1495
  • holmen_1483
  • holmen_1488
  • holmen_1493

Bilder från sprängningen av en nattklubb på Holmen i Örebro