Trafikolycka mellan två personbilar på Oskarsvägen i Örebro.