Trafikolycka i centrala Örebro

Bilder från trafikolycka vid Rudbeckstunneln i Örebro