Etikett: det är oklart vilka skador den medförde ådragit sig i olyckan.