Etikett: det är oklart hur den döda kvinnan dött men brott kan inte uteslutas.