Bilder från Skitarg’s spelning på Plektrum i Örebro