Röklukt från lägenhet

Räddningstjänsten larmas till Näbbtorgsgatan i centrala Örebro eter att det inkommer larm om röklukt från en fastighet.
Räddningstjänsten är snabbt på plats men kan inte finna någon orsak till röklukten i trapphuset och kan lämna platsen utan åtgärder.

Author: N´Sharp