Mordbrand på Navetsskola

Mordbrand på Navets skola i Örebro