Bilder från en mopedolycka som inträffade i Sveaparken