Miss Li

Bilder från MissLi som spelade inför ett fullsatt Frimis i Örebro.

Author: N´Sharp