Bilder från spelningen med  Miriam Bryant på Örebro 750 år