Man hotade vårdpersonal 091021

hotfull-man-gripen-pa-mikaeli-vc-ett