Lägenhetsbrand 100116

Bilder från en lägenhetsbrand på tornfalkgatan i området Oxhagen i Örebro