KIF- Kopparberg Göteborg

Bilder från mötet mellan KIF och Kopparberg Göteborg