Kaliffa på Ritz

Bilder från Kaliffa’s spelning på Ritz i Örebro