Jessie’s Barbershop Firar 5 år på Frimis med bland annat burlesque uppvisningar från Miss Diamond och Baby Blues Burlesque