Information om mitt gröna kvarter

På torsdagskvällen samlades ett 50-tal hyresgäster boende på Visgatan i Vivalla för att höra vad hyresgästföreningen hade att informera om ÖBO´s satsning ” Mitt Gröna Kvarter” som ska gå av stapeln under 2011.Öbo har under veckan meddelat hyresgästerna på Visgatan ”jämna nummer” att det under början av 2012 kommer att bli aktuellt med evakuering av boende på gatan och detta har väckt oro och starka protester bland de boende på gatan.

(MITT står för att de boende ska känna en stark samhörighets- och hemmakänsla.
GRÖNA visar på att vi vill förstärka det gröna både visuellt och i förvaltning.
KVARTER visar att vi med hjälp av tekniska, konstnärliga och pedagogiska insatser ska stärka kvarterskänslan.

Förändringen av Visgatan är ett stort och omfattande arbete som kommer att löpa under flera år, där vi både bygger om och bygger nytt. Förändrar utemiljö och gårdar, testar den senaste tekniken när det gäller en mängd klimatsmarta åtgärder och framförallt tar tillvara de boendes egen kraft i samverkan där några kan få chans till arbete i projektet.

Här är några exempel på hur Visgatan ska förnyas.

Vi ska:
– sänka energiförbrukningen
– skapa ett tryggare boende
– skapa en bra trafikmiljö
– öka möjligheterna att välja olika boendealternativ
– skapa en stark kvarterskänsla
– skapa skyddade uteplatser med mindre insyn

Det finns flera sätt för de boende att vara med:
– vara med i en grupp som tycker till via webben
– vara med i en arbetsgrupp
-delta på våra torsdagsträffar
-diskutera gärna med dina grannar
– ställa frågor eller komma med förslag)
röd markerade texten är tagen på öbo.se