Gräsbrand 20100526

Räddningstjänsten larmas till Vivallakullen efter att det rasar en gräsbrand på platsen, elden kan snabbt släckas av brandmännen.