Eric Saade

Eric Saade spelade på ett kokande Ritz.

Erik genomförde som alltid sin spelning med stor rutin till publikens stora förtjusning.

Author: N´Sharp