Dop i Nikolaikyrkan 091220

dsc_2411ett
Lucaz dop söndagen den 20/12 -09 i Nikolaikyrkan i Örebro


Foto: NIklas Lidahl

                             Information om Kyrkan hämtad på Wikipedia
Kyrkan är från högmedeltiden. Den började byggas i mitten av 1200-talet, men stod sannolikt inte färdig förrän i början av 1300-talet. Sakristian är samtida. Stora delar av kyrkan är byggd i sandsten och stilen är medeltida gotik från 1200-talet. Denna stil inspirerades från Skara domkyrkas ombyggnation från romansk stil till gotik under samma århundrade. Tornet tillkom under 1400-talet med övre delar i tegel som bär spår av blinderingar. Sitt nuvarande utseende och tornspira fick kyrkan under den stora restaureringen 1863-1900 då kyrkans gotiska stil framhävdes. Arkiktekt var lektor Adolf Kjellström.

Den praktfulla altaruppsatsen i barock tillkom 1661 och är ett verk av skulptören Marcus Hebel.
Kyrkans första kända orgel byggdes 1630. Nuvarande orglar är byggda 1970 (läktarorgeln) av Frederiksborgs Orgelbyggeri, Hillrröd, Danmark och 2007 (kororgeln) av Robert Gustavsson, Härnösand.