Bilder från De Vet Du och Frasse Kings spelning på Ritz i Örebro