Bilbrand i Krämargaraget

Räddningstjänsten larmas till Krämargaraget efter att det skall brinna i en parkerad bil på övre delen av garaget. Enligt en väktare på platsen så är bilbranden troligen anlagd då det samtidigt gick ett larm inne på gallerian, det larmet utlöstes av att någon tryckt in en larmknapp.

Author: N´Sharp