Befrad lägenhetsbrand

Polis, räddningstjänst och ambulans larmas till Krönikegatan i Vivalla efter att en anmälare ringer in och berättar att det skall lukta rök i ett trapphus. Väl på plats kunde styrkorna konstaterat att det ej var fråga om någon brand.