Befarad lägenhetsbrand

Räddningstjänsten och ambulansen larmas till en adress på Skalldegatan i Vivalla efter att det inkommer samtal om att det skall brinna i ett kök, när räddningstjänsten kommer fram till adressen så ryker det ganska mycket från ett kök på botten vången och får ganska snart information om att det skall vara en micro som brinner och alla personer är ute ur lägenheten. Efter lite vädring kan både ambulans och räddningstjänsten lämna platsen.