Befarad lägenhetsbrand 100103


Räddningstjänsten blir utlarmade till Krönikegatan i Vivalla efter att det har skett en torrkokning i en lägenhet.


Foto: N´Sharp