Befarad brand Ekängsgatan

Bilder från en befarad brand på Ekängsgatan