Info / Kontakt

Alla bilder som publiceras på Pressbilden tillhör Pressbilden och får ej kopieras eller nyttjas av tredje part utan överenskommelse av Niklas Lindahl som äger rättigheterna av samtliga bilder på sidan.

Bilder som olovligen används kommer att debiteras samt en anmälan kommer att upprättas.

Vid köp av bilder vänligen kontakta Niklas på admin@pressbilden.se eller på 076 – 346 11 47

Niklas Lindahl
admin@pressbilden.se
076 – 346 11 47