Brand i Varberga 091227

Räddningstjänsten blir larmade till Varbera efter att det brinner i en sopstation.


Foto: N´Sharp Pressbilden.se